Linie technologiczne

Linie technologiczne to zestaw maszyn i urządzeń połączonych ze sobą i przeznaczonych do produkcji określonej grupy wyrobów np zniczy, lampionów zapachowych lub podgrzewaczy. Wysoki stopień automatyzacji pozwala na osiąganie wysokich wydajności oraz ograniczenie ilości osób potrzebnych do jej obsługi. Pracę linii kontroluje sterownik, parametry pracy ustawiane z panelu operatorskiego. Linię można łatwo dostosować do produkcji różnych wyrobów poprzez wybór odpowiedniej opcji na panelu operatorskim i wymianę niektórych elementów.

 

 

 

Linia do produkcji lampionów

Wykorzystywana do zalewania lampionów zapachowych o zróżnicowanych kształtach i wielkości. Widoczna zalewarka ze zbiornikiem parafiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia do produkcji wkładów

Kompletna linia technologiczna dużej wydajności do produkcji wkładów do zniczy. Obsługę stanowią dwie osoby do załadunku, rozładunku oraz pakowania. Kontrola i nastawy parametrów pracy linii z panelu operatorskiego na szafie sterującej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia mała do produkcji zniczy

Niewielka linia do produkcji zniczy szklanych i tub. Dwukrotny zalew parafiną. Wymienne elementy pozwalają na szybkie dostosowanie linii do produkcji zniczy o innych kształtach i wielkości. Możliwość produkcji zniczy o nieregularnych kształtach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malarnia

Przeznaczona do malowania szkła zniczy. Istnieje możliwość malowania w kilku kolorach jednocześnie. Szkło przed malowaniem jest wstępnie ogrzane co znacznie poprawia końcowy efekt. Widoczny tunel suszący po malowaniu. Załadunek szkła ręczny, rozładunek mechaniczny. Wszystkie parametry malowania takie jak punkt początkowy, punkt końcowy, szybkość przesuwu głowic malujących można nastawiać z panelu operatorskiego niezależnie dla wielu typów zniczy. Pozwala to na szybką zmianę nastaw malowania przy każdej zmianie znicza.

 

 

 

 

 

 

 

Linia Technologiczna do zalewu zniczy pianą parafinową